Regulamin

§ 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 1. Kupujący ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. Kupującym może być osoba pełnoletnia.

 2. Kodeks Cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin ? niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego firmy Studio2 Monika Marczak ( dalej Sprzedający ).

 4. Sklep internetowy (dalej Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.modmama.com.pl/sklep za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

 5. Towar ? produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Studio2 Monika Marczak ( Sprzedającym ), a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ? ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 9. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /Dz. U. 133 z dnia 29.10.1997 r poz. 833/

 10. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. art. 7 ust. 1 ?O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny?

 11. Zamówienie ? oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Korzystanie ze sklepu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym z odzieżą ciążową dostępnym pod adresem www.modnamama.com.pl/sklep i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. modnamama.com.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez firmę Studio2 Monika Marczak z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Kasztanowej 5, wpisaną do CEIDG. Regon 015613900 NIP 529-133-14-18

 3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu modnamama.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 4. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym modnamama.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 5. Zasady sprzedaży w Sklepie internetowym modnamama.com.pl opierają się przede wszystkim na przestrzeganiu warunków dokonywania zakupów przez Kupującego określonych w Ustawach opisanych w paragrafie nr 1

§ 3 Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie należy zarejestrować się na stronach Sklepu i wypełnić udostępniony na tej stronie formularza rejestracji. W przypadku Kupującego, który nie wyraża chęci rejestracji, a jedynie dokonania zakupów w Sklepie należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia.

 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia (np. brak nr domu) nie będą realizowane.

 3. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 4. Do każdego zakupu Sprzedający wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT.

 5. Płatności za zakupione towary można dokonywać

 • na rachunek bankowy nr 21 1240 2164 1111 0010 5833 3612?

 • za pomocą systemu płatności internetowych -------------

 • kartą kredytową za pośrednictwem ---------------------

Realizacja zamówień

 1. Zamówienie jest przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

 2. Moment złożenia Zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Kupujący może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.

 3. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze i dokonywana jest w pierwszym dniu po otrzymaniu zapłaty lub w przypadkach weekendu lub dni świątecznych, w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu zapłaty.

 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

 5. Zamówienie może być także dostarczone na wskazany przez Kupującego adres na terenie Europy za odpowiednią opłatą uzgodnioną indywidualnie drogą mailową bądź telefonicznie na podstawie cennika usług Poczty Polskiej lub wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej.

 6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Odbiór zamówienia może być także dokonany osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy Studio2 bez dodatkowej opłaty. Przy odbiorze osobistym w firmie możliwa jest tylko płatność gotówką (firma nie posiada terminala do obsługi kart płatniczych).

 7. Koszty przesyłki oraz opakowania są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedawca, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep. Informacje na ten temat zamieszczane będą w opisach produktów oraz akcji promocyjnych.

§ 4 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. art. 7 ust. 1 ?O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny? Kupujący ( będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Studio2 Monika Marczak ul. Kasztanowa 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany Towar nie może być uszkodzony ani używany musi być czysty oraz posiadać wszystkie metki. Należy także dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę vat).

 3. Do przesyłki należy dołączyć wypełnione oświadczenie zwrotu towaru.

 4. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

 6. W przypadku zwrotu towaru, nie są zwracane koszty przesyłki.

 7. Zwrotu należy dokonać na adres firmy Studio2

 8. Nie przyjmujemy paczek odesłanych do nas za pobraniem lub na koszt adresata. Wszystkie zwroty i wymiany należy wysyłać na adres firmy Studio2.

 9. Po odbiorze przesyłki ze zwrotem zwrócimy pieniądze we wskazany przez Kupującego sposób:

 • przelew na konto ? w tym przypadku prosimy o podanie numeru konta, na który powinna zostać przelana należność za zwracany produkt

 • zwrot przekazem pocztowym - prosimy o podanie adresu, na który zwrócimy Państwu należność za zwracany produkt

§ 5 Reklamacje i gwarancja

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad i posiadają gwarancję zgodną z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.(Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

 2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 3. Towar należy odesłać przesyłką poleconą (listem bądź paczką) na adres firmy Studio2 (nie przyjmujemy paczek odesłanych do nas za pobraniem lub na koszt adresata). Do reklamowanej przesyłki proszę dołączyć oświadczenie o reklamacji wraz z opisem przyczyny zwrotu.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14dni od daty otrzymania przesyłki o czym Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie. Skontaktujemy się również w sprawie zwrotu kosztów przesyłki, wszystkie koszty reklamacji, w tym przesyłki towaru ponosi firma Studio2.

 5. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru Sklep poinformuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Kupującego zwrócona zostanie równowartość ceny produktu w wybrany przez Kupującego sposób:

 • przelew na konto ? w tym przypadku prosimy o podanie numeru konta, na który powinna zostać przelana należność za zwracany produkt

 • zwrot przekazem pocztowym - prosimy o podanie adresu, na który zwrócimy Państwu należność za zwracany produkt

  lub zaoferowane zostaną inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  § 6 Bezpieczeństwo i poufność

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów promocyjnych w formie biuletynu handlowego.

 3. Firma Studio2 Monika Marczak zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników Sklepu (Kupujących) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom i wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień oraz w przypadku osób, które skorzystały z opcji Newsletter, do informowania ich o nowościach i promocjach pojawiających się w Sklepie. Zgodnie z tą Ustawą , Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do aktualizacji oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych.

  § 7 Postanowienia końcowe
   

 4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu. Zamieszczone zdjęcia, logotypy oraz opisy towaru są własnością firmy Studio2 Monika Marczak bądź producentów współpracujących ze sklepem i objęte są prawem autorskim zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170. Wykorzystywanie zdjęć bez zgody właściciela stanowi naruszenie prawa.

 5. Zamieszczone na stronach Sklepu logo ?modnamama? jest Znakiem Towarowym zastrzeżonym i chronionym prawem (nr UPRP-409640).

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, a zarejestrowani Klienci be?da? powiadomieni droga? elektroniczna? (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).